ยืนยันตัวตนทะลุ 13.8 ล้านคนแล้ว แห่ลงทะเบียน รัฐช่วยลด ค่าไฟ-น้ำ

</p

“ยืนยันตัวตนทะลุ 13.8 ล้านคนแล้ว แห่ลงทะเบียน รัฐช่วยลด ค่าไฟ-น้ำ”
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย ความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ถือเป็นมาตรการบรรเทาฯของภาครัฐ โดยข้อมูล วันที่ 1 มี.ค.2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

ผอ.สศค.กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) https://welfareregis.pea.co.th

และ กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) https://walfareregis.sea.co.th

ส่วน การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา

https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

https://register.pwa.co.th/welfare-register.html

กรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือนหรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการฯ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *