ลูกชายได้ร่วมตามเสด็จ ‘พลอย’ ภูมิใจ ‘ปีเตอร์-แพนเตอร์’ รับใช้ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ที่อ่างขาง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสวนบ๊วย แปลงสตอร์เบอรี่ และโรงเรือนกุหลาบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสวนบ๊วย แปลงสตอร์เบอรี่ และโรงเรือนกุหลาบสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน “สวนบ๊วย” มีต้นบ๊วยอายุถึง 47 ปี ทรงต้นสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสวยงาม โดยผลบ๊วยนิยมนำมาแปรรูป เช่น บ๊วยดอง อบแห้ง แช่อิ่ม ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ลูกอม เป็นต้น

WKE7K.md.jpeg
WKftS.md.jpeg
WKtZa.md.jpeg
WKScm.md.jpeg
WKguP.md.jpeg
WK05x.md.jpeg
WK9y3.md.jpeg
WK1eu.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *