เฮทั้งประเทศ พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับลงอีกแล้ว

Author:

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับลงพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับลดราคา 50 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลดราคา 30 สตางค์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลิตรละ -50 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลิตรละ -30 สต.

มีผลวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.