เมฆ วินัย ไกรบุตร กับ อ า ก า ร ล่าสุด

Author:

เมฆ วินัย ไกรบุตร กับ อ า ก า ร ล่าสุด

จากที่ทราบกันว่า “เมฆ วินัย ไกรบุตร” ป่ ว ย โ ร ค ตุ่ ม น้ำพ อ ง มากว่า 3 ปี ที่ตอนนี้ก็กำลัง รั ก ษ า ตัวอยู่ที่บ้าน

และถึงแม้ว่าเขานั้นจะ ล้ ม ป่ ว ย อยู่แต่ก็ใจสู้ และทำงานไลฟ์ ข า ย ของ

แต่ล่าสุดก็ถูกคนหลายคนมองว่าเขานั้นสร้าง ก ร ะ แ ส จนกระทั่งหนุ่มเมฆเอง ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้

ซึ่งเขาบอกว่า คิดได้ไง นอนจมกอง เ ลื อ ด เป็น ห น อ ง ทั้ง ตั ว

เ ลื อ ด ทั้งตัว นอนกิน มีคนป้อนอาหาร มีคน ล้ า ง ปั ส ส า ว ะ และ อุ จ จ า ร ะ ให้

ใครอยากจะ  ป่ ว ย แล้วสร้าง ก ร ะ แ ส  นอนป่ ว ย สร้าง ก ร ะ แ ส  นอน พิ ก า ร   9

เดือนติ ด ห นี้  2 ล้าน คิดได้ยังไง จิ ต ใจคิดได้ยังไง เหมือน  ก ร ะ ทื บ ซ้ำอย่างนั้นแหละ

อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้กำลังใจและขอให้ผ่าน วิ ก ฤ ต นี้ไปได้นะคะ

อ้างอิง teenee

Leave a Reply

Your email address will not be published.