โซเชียลประทับใจ อากงจุน บริจาคเงิน 900 ล้าน เกิดกระแส พัดลมที่มีทุกบ้าน

Author:

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากในไทย หลังมีแฟนเพจ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาล @Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ แบ่งเป็น

บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท

บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท

บริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

จนกลายเป็นกระแสโซเชียลถาโถมมากมายว่า เขาคือใครทำไมจิตใจดี และมีเมตตาขนาดนี้

สำหรับประวัติของ นายจุน วนวิทย์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 86 ปี กว่าจะประสบความสำเร็จนั้น พบว่า อากงจุน ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน

เริ่มต้นชีวิต ทํางานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสาร ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ 12 ปี และได้เปลี่ยนอาชีพตามลําดับ อันประกอบด้วย การเป็นช่างทําทอง ขับรถโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทําป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทําแม่พิมพ์ สําหรับฉีดชิ้นงานพลาสติก

จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นช่องทางธุรกิจ จึงได้ออกแบบและผลิตของเล่นเด็กออกจําหน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ 25 ปี และโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทําโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทําด้วยโลหะอลูมิเนียมทั้งสิ้นและได้เสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่นั้นมา

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันแล้วจึงนํามาผลิตพัดลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจําหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ ยี่ห้อ ‘R’ และยี่ห้อ ‘TORY’ ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ ‘ฮาตาริ’ ออกจําหน่ายเป็นครั้งแรก

จากการที่นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญ เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่เพื่อความสําเร็จ และเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา เป็นผลให้กิจการของฮาตาริ ก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

เมื่อประสบความสําเร็จในการงานอาชีพแล้ว นายจน วนวิทย์ มิได้ลืม ตอบแทนสังคม แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงิน อุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอย ข้ามถนน

และจากเหตุการณ์นี้ ทำให้เกิดกระแสไวรัลอีกอย่างหนึ่งในโลกโซเชียล คือ ต่างพากันแห่แชร์รูป/คลิป พัดลมฮาตาริ โดยแต่ละคนก็บอกว่าใช้ดี ทนทาน เย็นสบาย ถูกมใจทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

นอกจากนี้ บางคนที่ไม่เคยใช้ ก็บอกว่า จะต้องซื้อมาใช้บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.