ราคาน้ำมันวันนี้ 27 ก.ค. 65 เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

Author:

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

เบนซิน 95 ราคา 44.46 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.76 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.05 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.78 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 48.36 บาท/ลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.