พนักงาน อบจ.มุกดาหาร ร้องขอความเป็นธรรม

จากกรณีพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)มุกดาหาร จำนวน 113 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร้องขอให้ นายก อบจ.มุกดาหาร ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้สิ้นสุดสัญญาจ้างและงดจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 113 คน และให้หยุด ปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไปนั้น

ภาพจาก MGR Online อีสานบ้านเฮา

นายภักดี คนหาญ อายุ 44 ปี บอกว่าตนเป็นลูกจ้างตามภารกิจ อายุงาน 17 ปี เป็นผู้ช่วยช่างสำรวจและเขียนแบบ ของ อบจ.มุกดาหาร ถ้าหาก อบจ. ไม่ต่อสัญญาจ้างครอบครัวจะได้รับผลกระทบอย่างมาก หนี้สินที่ไปกู้เขามาก็จะไม่มีเงินใช้คืน ไหนจะค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่างวดรถ ตอนนี้มืดแปดด้าน ถูกแจ้งเลิกจ้างเร็วเกินไป ยังไม่ทันตั้งตัว น่าจะแจ้งล่วงหน้าสัก 1 ปี พอมีเวลาเตรียมตัวหางานอื่นแทน

ภาพจาก MGR Online อีสานบ้านเฮา

ภาพจาก MGR Online อีสานบ้านเฮา

ภาพจาก MGR Online อีสานบ้านเฮา

ขอบคุณ MGR Online อีสานบ้านเฮา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *